A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Roman Statkowski utwory kameralne

NUTY

Alla cracovienne D-dur na skrzypce i fortepian, op. 7

Wydanie: Ries & Erler, Berlin 1892 (pobierz)

 Deux pièces na skrzypce i fortepian, op. 34

Uwagi: 1. Triste berceuse, 2. Oberek

Wydanie: Eufonium, Gdynia 2015 (kup)

 Dumka na skrzypce i fortepian

Wydanie: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1976 (kup)

 Feuilles d’album na skrzypce i fortepian, op. 32

Wydanie: Eufonium, Gdynia 2015 (kup)

 Introduction et cracovienne na skrzypce i fortepian, op. 35

Wydanie: N. Simrock, Berlin 1893 (pobierz)

I Kwartet smyczkowy F-dur, op. 10

Wydanie: Ries & Erler, Berlin 1893 (pobierz)

II Kwartet smyczkowy f-moll, op. 13

III Kwartet smyczkowy D-dur, op. 14

 IV Kwartet smyczkowy Es-dur, op. 38

Wydanie: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1948 (wypożycz)

V Kwartet smyczkowy e-moll, op. 40, ok. 1914

Wydanie: Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej, Warszawa 1929 (pobierz)

VI Kwartet smyczkowy e-moll

Trois pièces na skrzypce i fortepian, op. 17

Wydanie: Ries & Erler, Berlin ca 1896 (pobierz)

Trzy mazurki na skrzypce i fortepian, op. 8

Uwagi: 1. g-moll, 2. F-dur, 3. a-moll

Wydanie: nr 1,2 Ries & Erler, Berlin 1893 (pobierz), nr 3 Eufonium, Gdynia 2015 (kup)

 

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego