A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Kalendarium

La Cloche du Soir = Dzwonek wieczorny: Melodie pour piano / par Moniuszko St; Gebethner & Wolff, cenz.1891/ domena publiczna; żródło: Biblioteka Narodowa (Polona)

 

18 grudnia 2018 r. – podpisanie listu intencyjnego i ogłoszenie Konkursu

18 grudnia 2018 r. – 23 czerwca 2019 r. – nabór zgłoszeń do Konkursu

21 maja 2019 r.  –  eliminacje dla polskich uczestników Konkursu / eliminacje nie są obowiązkowe i nie wykluczają zgłaszania się polskich wykonawców poprzez procedurę opisaną w pkt. 10-13 regulaminu Konkursu. Eliminacje są przeznaczone dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

24 czerwca – 14 lipca 2019 r. – selekcja, ocena i kwalifikacja zgłoszeń do udziału w Konkursie przez Komisję Kwalifikacyjną

14 – 15 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników na stronie Konkursu, powiadomienie zakwalifikowanych kandydatów drogą elektroniczną

20 – 26 września 2019 r. – przeprowadzenie Konkursu (Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski)

27 września 2019 r. – koncert laureatów wraz z uroczystością przyznania nagród (Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie)

29 września 2019 r. – powtórzenie koncertu laureatów (Filharmonia Narodowa w Warszawie)

 

Dokładne daty i szczegółowe informacje dotyczące rundy eliminacyjnej, jak również ogłoszenie składu Jury, informacje o nagrodach pozaregulaminowych, szczegółowy harmonogram przesłuchań itd., będą podawane sukcesywnie w dalszym terminie.

 

 

 

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego