A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Eugeniusz Pankiewicz

Eugeniusz Pankiewicz – Warjacje na fortepian: op. 10, Tow. Wydawn. Muzyki Polskiej (1931) / domena publiczna; źródło: Biblioteka Narodowa (Polona)

 

 
 
 
UTWORY KAMERALNE
UTWORY NA FORTEPIAN

 

(15.12.1857 – 24.12.1898) kompozytor i pianista urodzony w Siedlcach, zmarły w Tworkach k. Warszawy. Brat malarza Józefa Pankiewicza. Od 1863 przebywał w Lublinie, gdzie uczęszczał do gimnazjum i pobierał lekcje gry na fortepianie. W 1875 wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy i został uczniem Józefa Wieniawskiego (fortepian) w Instytucie Muzycznym. Po uzyskaniu dyplomu, w 1877 lub 1878, wyjechał na dalsze studia pianistyczne do Petersburga, gdzie uczył się w tamtejszym Konserwatorium pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego. Ok. 1880 udał się na studia do Moskwy, które trwały kilka miesięcy, po czym wrócił do Warszawy. Tu w Instytucie Muzycznym podjął studia kompozytorskie u Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego.

Od 1883 prowadził klasę fortepianu w Instytucie Muzycznym oraz Instytucie Maryjskim (ogólnokształcąca szkoła dla dziewcząt pochodzenia szlacheckiego). Jako solista i kameralista występował na koncertach w Warszawie (koncerty Instytutu Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia"), Łodzi (ze Stanisławem Barcewiczem), Lublinie (z Władysławem Aloisem), Piotrkowie (z Zygmuntem Noskowskim, Mieczysławem Horbowskim) i innych miastach. W 1894 poważnie zachorował - uległ załamaniu nerwowemu.

 

Źródło biogramu: www.culture.pl, Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, grudzień 2006.

 


ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego